Mapy elektroniczne

  admin  

 (614)    (0)

Wraz z szybkim rozwojem technik komputerowych pod koniec lat 80 ubiegłego wieku intensywnie rozwijano elektroniczne pomoce nawigacyjne. Rozwój ten przyspieszyło upowszechnienie systemu GPS. W roku 1983 Ronald Reagan, po zestrzeleniu przez Związek Radziecki koreańskiego samolotu pasażerskiego,  podjął decyzję o udostępnieniu systemu GPS dla użytku cywilnego. Dziesięć lat później w roku 1994 na orbicie znalazł się ostatni planowany - 24 satelita tego systemu (dziś 31 satelitów). W 2000 roku pełna dokładność systemu została udostępniona wszystkim użytkownikom. W dziedzinie nawigacji elektronicznej mamy do czynienia z dwoma rozwiązaniami:

 • ECDIS (System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych) – zgodny z konwencją SOLAS i wymagany na statkach podlegających tej konwencji, nakładający na użytkowników szereg wymagań (miedzy innymi w zakresie aktualizacji map i rozwiązań awaryjnych/zapasowych),
 • ENC (Elektroniczna mapa nawigacyjna) – zawierający wszystkie pozostałe rozwiązania.

W żeglarstwie sportowym, turystycznym, rekreacyjnym są wykorzystywane systemy ENC i nimi zajmujemy się w tych artykułach. Systemy te w ostatnich latach zaszły „pod strzechy” (a raczej pod pokłady), są łatwo dostępne i mogą być używane na wszystkich jachtach. Nie muszą być też kosztowne.


Mapy rastrowe
Najłatwiej było przenieść do komputera dane z mapy tradycyjnej, papierowej skanując ją. Tak powstała mapa rastrowa. Jest po prostu komputerowym obrazem mapy papierowej, zbiorem pikseli – punktów, podobnym do zdjęcia pochodzącego z aparatu cyfrowego. Z drobną różnicą – każdy punkt tego obrazu ma zdefiniowane swoje współrzędne geograficzne. Gdybyśmy na przykład zeskanowali mapę Zatoki Gdańskiej, następnie skalibrowali ją wprowadzając co najmniej współrzędne geograficzne dwóch narożników leżących na przekątnej mapy (potrafi to robić wspomniany wcześniej SeaClear!), to otrzymamy mapę rastrową.. Mapa rastrowa Wielkich Jezior czy Jeziora Drawskiego? To jest w zasięgu każdego! Oczywiście kluczowa jest precyzja skanowania, zachowanie równoległości krawędzi itp. Jeśli rozumiemy tę technologię to zdajemy sobie sprawę, że mapa rastrowa  zawiera tylko te informacje, które są na mapie papierowej.

Zalety:

 • jeśli jesteś przyzwyczajony do korzystania z map papierowych – poczujesz się jak w domu, ona wygląda dokładnie tak samo,
 • łatwiej ją opracować co zazwyczaj przekłada się na cenę – zwykle są tańsze od wektorowych.


Wady:

 • duże rozmiary plików,
 • zwykle dość wolne skalowanie i przesuwanie,
 • trudne do korygowania i aktualizacji – na mapie papierowej można nanieść zmiany długopisem lub przykleić korektę, tu trzeba wymienić całą mapę – czyli plik,
 • przybliżenie nie zwiększa ilości szczegółów, wiemy co się dzieje gdy zbytnio powiększymy zdjęcie, zazwyczaj programy potrafią „inteligentnie” wyświetlić odpowiednią mapę wraz ze zmianą skali w programie, czyli jeśli powiększamy miejsce gdzie znajduje się port to program wyświetli nam plan portu. Zwykle na mapie mniejszej skali są zaznaczone obszary posiadające mapę bardziej szczegółową.
 • zbytnie przybliżenie wyświetla niewyraźny obraz – widoczne stają się piksele, dokładność mapy nie zwiększa się,
 • obracając mapę (opcja dziób do góry ekranu) obraca się także napisy na mapie, płynąc w kierunku S wszystko jest na mapie „do góry nogami”,
 • brak możliwości dostosowywania wyglądu do potrzeb użytkownika (tryb dzień/noc, zmiana kolorów, selektywne wyświetlanie obiektów itp.).

Mapy elektroniczne

Obok mapa rastrowa wyspy Corfu (Morze Jońskie) i mariny Guovia w skali 1:800 000 (Rys 1). Widać na niej łączenia kilku map (Włoska, Grecka, Chorwacka).

Mapy elektroniczne

Kolejna, po przybliżeniu do skali 1:100 000 (Rys 2). Widać zaznaczone na niej plany portów (np. Plan H dla mariny Guovia) – tam możemy się spodziewać bardziej szczegółowych danych.

Mapy elektroniczne

Na następnej plan portu w skali 1:10 000 (Rys 3).

Mapy elektroniczne

Dalsze powiększanie nie zwiększa szczegółowości (Rys 4) – jest to ten sam „obrazek” ale mocno zbliżony (skala 1:1000)

Mapy wektorowe
Mapa wektorowa jest bazą danych, w której zapisano informacje o obiektach znajdujących się na mapie. Obiektami są warstwice dna (izobaty), linia brzegowa, warstwice lądu (izohipsy), znaki nawigacyjne, przeszkody np. wraki czy skały, budowle hydrotechniczne. Program wyświetla nam te obiekty na ekranie w sposób przypominający mapę tradycyjną.

Zalety:

 • możliwość łatwego dostosowywania wyglądu do potrzeb (kolory obiektów, jasność, symbole obiektów itp.),
 • łatwe skalowanie, obracanie, przesuwanie,
 • mała wielkość pliku,
 • łatwe do aktualizacji (w bazie danych łatwo wymienić pewien obszar danych),  
 • możliwość wyświetlania w postaci warstw, możemy ukrywać obiekty,
 • oprogramowanie może na podstawie danych z mapy realizować alarmy lub ostrzeżenia, program może na przykład obliczyć odległość do izobaty 10m i wyświetlić alarm gdy czas zbliżenia do niej będzie mniejszy niż 15’,
 • obracając mapę opisy pozostają poziomo,
 • na mapie można łatwo umieszczać dodatkowe informacje – na przykład pełną charakterystykę latarni, łącznie z jej zdjęciem.


Wady:

 • koszt opracowania, stąd cena wyższa niż map rastrowych,
 • inny wygląd niż mapa papierowa,
 • powiększanie nie musi zwiększać dokładności – mapy wektorowe powstają na podstawie danych pochodzących z map tradycyjnych, przy przybliżaniu pozornie jakość mapy nie pogarsza się, gdy obecna dokładność GPS wynosi kilka-kilkanaście metrów, okazuje się że często dokładność mapy jest mniejsza.

Mapy elektroniczne

Spójrzmy na mapy wektorowe. Mapa w skali 1:100 000 (Rys. 5) przedstawia wschodnie wybrzeże Corfu. Zwróćmy uwagę na latarnię na wyspie Nisis. Na mapie pokazano sektory jej światła (część map rastrowych też je zawiera). Mamy możliwość wyświetlania pełnego opisu. Na mapie rastrowej mieliśmy tylko Fl.G. 3s 12m 4M – gdyby nie brak sektorów (zawsze można znaleźć w spisie świateł) to prawie to samo.

Mapy elektroniczne

Mapa w skali 1:10 000 (Rys. 6) została odwrócona w kierunku „dziobem do wejścia do portu” (ja nigdy nie używam tej opcji – N u góry mapy to podstawa) widać że opisy pozostały czytelne. Zwróćmy uwagę, że symbol róży wiatrów w dolnym prawym narożniku pokazuje nam N. Ramka z informacjami wyświetla opis kościoła, a „dymek” koło kursora podstawowe właściwości boi.

Mapy elektroniczne

Jeśli przybliżymy obraz to zobaczymy plan mariny (Rys 7) – program wyświetla skalę 1:1000. Obraz jest nadal wyraźny, możemy też wyświetlić właściwości znaku na główce mariny. Pamiętajmy jednak, że oglądamy mapę której dane pochodzą ze skali 1:10 000. Dalsze powiększanie nie zwiększa dokładności. Niech się nam nie wydaje, że możemy cumować posługując się mapą wektorową i odczytem z GPS. Na pewno przydarzy się wam sytuacja gdy program pokaże, że stoicie ... na lądzie. Gorzej gdy będzie odwrotnie – pokazuje wodę, a to już ląd.

Skąd bierze się mapy? Kto je produkuje? Jaką mapę wybrać?
Mapy wektorowe dla systemów ECDIS są dostarczane przez oficjalne biura hydrograficzne w standardzie S-57. Ich dystrybutorem jest PRIMAR (http://www.primar.no/). W zakresie map wykorzystywanych w ECS mamy kilku liczących się na świecie dostawców.

 • Jeppesen/c-Map (http://www.c-map.com) – amerykańska firma w koncernie Boeing z 20 letnią tradycją, wydaje mapy wektorowe w kilku wersjach (NT+, Max, MaxPro, C-eMap), pokrycie ogólnoświatowe,
 • Navionics (http://www.navionics.com) – włoska firma wydająca mapy nawigacyjne od 25 lat (dostępne wersje Classic, Gold, Platinum, Platinum+, Land&Sea)
 • Map Media (http://www.mapmedia.com/) – francuskie wydawnictwo związane z MaxSea International,
 • NOAA (http://www.nauticalcharts.noaa.gov) – agencja federalna USA publikująca darmowe mapy wybrzeży USA (wektorowe i rastrowe),
 • Maptech (http://www.maptechnavigation.com) – amerykańska firma dostarczająca do roku 2005 mapy elektroniczne dla NOAA, w tej chwili oferuje mapy rastrowe wybranych obszar świata,
 • NV.Verlag (http://www.nv-verlag.de) - wydawnictwo niemieckie (kiedyś europejski oddział Maptech) specjalizująca się w mapach rastrowych Europy, wydaje między innymi pakiety map papierowych i elektronicznych.


Ile kosztują mapy?
Większość wydawców proponuje mapy w wersji podstawowej (jeden obszar – na przykład Bałtyk Południowy) lub rozszerzonej (Wide, MegaWide – obejmujący kilka obszarów podstawowych).
Porównajmy ceny dwóch map Bałtyk Południowy i całe Morze Śródziemne (ceny bez VAT).

Mapy elektroniczne

Mapy różnią się wersjami i funkcjonalnością, na przykład MapMedia  wraz z mapą wektorową dostarcza zdjęcia satelitarne i dane batymetryczne (rzeźba dna morskiego) pozwalające na wyświetlanie obrazu trójwymiarowego (Rys. 8).

Mapy elektroniczne

Zakończenie
Pamiętajmy, że korzystając z map elektronicznych w chartploterze lub laptopie mamy do czynienia z dość wrażliwą elektroniką. To nie jest rozbudowany system ECDIS z wieloma zabezpieczeniami. Czasem zwykłe wyładowanie elektryczne w pobliżu może unieruchomić naszą „cudowną” nawigację. Nie zapominajmy o mapie tradycyjnej. Nanośmy na nią swoją pozycję co godzinę, choćby po to aby upewnić się że wszystko działa jak należy. Nic też nie zastąpi papierowej mapy aby upewnić się, że trasa wyznaczona między dość oddalonymi punktami nie przebiega przez wyspę lub mieliznę. Pamiętajmy też o dokładności map, nie poddajmy się wrażeniu, że elektronika pozwala nam nawigować z dokładnością do metrów. Mapy elektroniczne nie stanowią samodzielnego „bytu” – nie mogą funkcjonować bez oprogramowania. Podobnie jak pliku PDF nie możemy obejrzeć jeśli nie posiadamy programu Acrobat Reader, tak do posługiwania się mapą potrzebne jest specjalne oprogramowanie. Potrafi ono umieścić naszą pozycje na mapie, określić współrzędne geograficzne punktu, nanieść na mapę dane o pogodzie, wyświetlić informacje o prądach i pływach, ma też wiele innych funkcji. Szerzej o tym jednak w kolejnym odcinku.

Artykuł opublikowany w magazynie Jachting 3/2010

 (614)    (0)

Komentarze Facebook