eNavigare.pl

Unicorn Poznań Sp. z o.o., Rymarkiewicza 5a, 60-681 Poznań, Poland

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109985, VAT UE PL-7781015619, Regon: 630298196, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN.

Unicorn Poznań Sp. z o.o. is registered in the National Court Register, Commercial Register Department No. 21, kept by District Court of Poznań under No. KRS 0000109985, VAT UE PL-7781015619, ID No. 630298196, Initial capital: 50,000.00 PLN.