TZ Navigator 4.1 - Nowe modele pogodowe, meteogram

TZ Navigator 4.1 - Nowe modele pogodowe, meteogram

  admin  

 (1017)    (1)

  TimeZero

Nowe modele pogodowe

Nowe modele pogodowe zostały dodane do usługi Premium (jest to usługa dodatkowo płatna): 

modele

Model ICON Global

Rozdzielczość: 13 km

Horyzont czasowy: 180 h (7.5 dnia) 

Zasięg: Światowy

Model ICON Global jest opracowywany przez niemiecki serwis pogodowy. Wysoka rozdzielczość powoduje, że przewyższa model GFS. Dzięki temu modelowi TZ Navigator v4.1 oferuje teraz dane wysokiej rozdzielczości na całym świecie.

modele 2

Porównanie między modelem GFS (pierwszy) i ICON Global (następny). Można zaobserwować znaczący wzrost dokładności, zwłaszcza na wybrzeżu (prawy dolny róg).

modele 3

modele 4

Model pogodowy ICON-Europe

Rozdzielczość: 6 km

Horyzont czasowy: 5 dni 

Zasięg: Europa

Model ICON-Europe jest „przybliżeniem” modelu ICON-global, ale o doskonałej rozdzielczości 6 km. Jest mniej dokładny niż model Arôme  

(1 km), ale jest dobra alternatywą dla niego z prognozą na 5 dni.

modele 5

Model NAM-CONUS

Rozdzielczość: 3 km

Horyzont czasowy: 2.5 dnia (kroki co 1 h)

Pokrycie: Północna Ameryka

Północno Amerykański Mezoskalowy system prognozowania (NAM) jest dobrze znanym i sprawdzonym modelem dostarczającym prognozy pogody dla obszaru USA i Karaibów. 

modele 7

Światowy model falowania Copernicus

Rozdzielczość: 9 km

Horyzont czasowy: 5 dni (interwał co 3 h)

Zasięg: Światowy

W roku 2019 Copernicus uruchomił nowy model falowania o zasięgu światowym. Można powiedzieć że jest rewolucyjny m.in. ze względu na rozdzielczość 9km, to dużo więcej niż dotychczas dostępny model WW3 (25 km).

modele 9

Meteogram w skali czasu

Po prawej stronie skali czasu (zakładka Planowanie) jest dostępny nowy przycisk. 

Pozwala on na szybki dostęp do metogramu. 

modele 10

modele 11

Przeanalizowanie warunków meteorologicznych w odniesieniu do zaplanowanej trasy staje się bardzo proste. Jest także możliwa obserwacja rozwoju warunków meteo dla wskazanego punktu.  Meteogram jest wyświetlany w odniesieniu do skali czasu, przesuwając skalę czasu można przeglądać inne części meteogramu. 

Informacje pogodowe

Możliwe jest wyświetlenie okna właściwości prognozy pogody. Znajdują się w nim informacje o źródle i dacie pobrania poszczególnych danych w prognozie:

prognoza

Inne nowe funkcje w pozostałych artykułach poniżej

 (1017)    (1)